Vlag van Abchazië

Vlag Abchazië, Vlag Abchazië
Beeldverhouding:
1:2
Vexillologisch symbool:
Nationale vlag op het land
Land:
Abchazië
Kapitaal:
Sochumi
Bevolking:
240.705
Continent:
Azië
Talen:
Abchazisch en Russisch
Valuta:
RUB of Achaïsche Apsar
Vlag aangenomen op:
22.07.1992

Luister naar het volkslied

Vlaggen zijn welkom. Geef echter een link naar www.nationale-vlaggen.nl als bron.

Achtergrondkennis

Vier groene en drie witte strepen zijn horizontaal gerangschikt. In de linkerbovenhoek bevindt zich een rood kanton met een witte hand waar zeven witte vijfpuntige sterren in een halve cirkel omheen staan. De sterren wijzen allemaal naar boven.

Het symbool van de hand op een rode achtergrond is gemodelleerd naar een historische vlag van Sebastopol, de huidige hoofdstad van Sochumi. De open hand staat nu voor de Abchazische natie. De zeven sterren staan voor de zeven regio's van het land: Sadzen, Bzyp, Gumaa, Abzhywa, Samurzaqan, Dal-Tsabal en Pskhuy-Aibga. Zeven wordt in Abchazië beschouwd als een heilig getal, vandaar de zeven strepen, waarbij de afwisseling tussen groen en wit staat voor tolerantie tussen islam en christendom.

Bron: Wikipedia

Anthem

Componist: Walera Schkaduwa Tekstschrijver: Gennadi Alamija
Teksten:

| | |

| --- | --- |

| Abchazisch] (https://de.wikipedia.org/wiki/Abchasische_Sprache "Abchazische taal") | Latijnse transliteratie |

| Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашь.
Нарҭаа риира-зироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхь гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!

Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-ахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара Шьардаамҭа, Аҧсынра. | Šwneibac, šwneibac,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Aṕsny azyḩa̋an
Aš'a kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Ahaķwiţraz
Aš'a kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.

O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada
O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoup
Uara uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla,
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho,
Gei-šˊhei ryṕšźara zaṕšnylaz.
Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Rerašˊa.
Narţaa riira-ziirou
Afyrhacwa Ran-Guašˊa
Aṕsyntwyla-iṕšˊoč atwyla
Zhy zdinyḩwalaz Ancwa
Zķˊyšyķwasala imòashˊo gyloup
Ryžwaòa eibyrţoit uṕacwa.

Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aiš'cwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕš
Ḩhyup iaḩhymšwo
Ṕeṕš laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar,
Igyleit ḩamra,
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrg'a,
Anra-aḩšaraŠ
'ardaamţa, Aṕsynra. |


Bron: Wikipedia

Kleuren van de vlag

Rot
HEX
#EE2C3C
RGB
238, 44, 44
CMYK
0, 82, 75, 7
Grün
HEX
#32CD32
RGB
50, 205, 50
CMYK
76, 0, 76, 20
Weiß
HEX
#FFFFFF
RGB
255, 255, 255
CMYK
0, 0, 0, 0
RAL
9010

Dat is wat ChatGPT weet over de vlag van Abchazië

Dit is wat een AI zegt over de Abchazië vlag
De nationale vlag van Abchazië is een symbool van de onafhankelijkheid van het land. De vlag werd aangenomen op 23 februari 1992 en staat symbool voor de eenheid van het land en de band met Rusland. De vlag staat symbool voor de steun van Abchazië aan de Russische soevereiniteit en de eenheid van de natie.
Dit is wat een AI weet over de geschiedenis van de Abchazië-vlag
De nationale vlag van Abchazië werd op 23 oktober 1992 ingevoerd als symbool van onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht. Hij bestaat uit drie gelijkmatig verdeelde horizontale strepen in de kleuren wit, groen en rood. De witte streep symboliseert de inzet van Abchazië voor vrede en harmonie, de groene streep de hoop op een betere toekomst en de rode streep het bloed dat gevloeid heeft voor de onafhankelijkheid.
Dit is hoe een AI de Abchazië-vlag beschrijft
De nationale vlag van Abchazië is een witte rechthoek met een rood kruis in het midden. Het kruis heeft vier armen van gelijke grootte en strekt zich uit tot de vier hoeken van de rechthoek. De achtergrond van het kruis is een groen vierkant dat het midden van de rechthoek beslaat. Onderaan de rechthoek staat een zwarte maansikkel.

Iets nieuws ontdekken

Willekeurige vlaggen uit onze grote vlaggendatabase. Laat ons je verrassen.